1. Rekisterinpitäjä
  GraniAID hyväntekeväisyystapahtuma 
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Antti Harsunen 0406879090, antti.harsunen@gmail.com 
 3. Rekisterin nimi
  GraniAID verkkosivuston käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on GraniAID hyväntekeväisyystapahtuman oikeutettu etu palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
  – Verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen
  – Käyttäjän toiminnan analysointi ja seuranta verkkosivustolla
  – Markkinointitarkoituksiin
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan käyttäjän antamia tietoja, kuten:
  – Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  – Käyttäjän antama palaute
  – Käyttäjän verkkosivuston käytön yhteydessä kerätyt tiedot (IP-osoite, käytetyt laitteet ja selaimet, käyttäjän toiminta verkkosivustolla)
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  – Käyttäjältä itseltään verkkosivustoa käytettäessä
  – Verkkosivuston käyttöä koskevista lokitietueista
  – Google Analyticsin ja Hotjarin käytöstä
 7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Google Analyticsin ja Hotjarin palveluiden yhteydessä.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökunnan jäsenelle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 2.7.2023. Mikäli teemme muutoksia tähän selosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen verkkosivustollamme. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai tietojenkäsittelyn kehittymiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.